Meny Toppmeny

Hva er BMI?

Kategori: Hjelp
17.08.2018 21:40
Hva er BMI?

Den engelske forkortelsen "BMI" står for body mass index og oversettes med "kroppsmasseindeks" på norsk. Kort forklart beregnes BMI på følgende måte: kroppsvekt i kilo deles med høyde i meter opphøyd i andre.

Eksempel:

Du er en kvinne som er 1,70 meter høy og veier 75 kg. Da beregnes din BMI slik: 75/(1,70 x 1,70) = 26

Hva betyr BMI tallet og hvem gjelder det for?

Tallet står for forholdet mellom høyde og vekt, og vil altså gi et bedre bilde av din generelle helsetilstand enn bare vekten. Man opererer vanligvis med grove kategorier som går fra undervekt til fedme. Disse gjelder for voksne over 18; for yngre mennesker gjelder det egne tabeller. Slår du opp i en BMI-tabell vil du som oftest se følgende kategorier:

  • Under 18,5: undervekt
  • Mellom 18,5 og 25: normalvekt
  • Mellom 25 og 30: overvekt
  • Over 30: fedme

En person med en BMI på 26 vil altså være lett overvektig. Det er verdt å merke seg at BMI ikke skiller mellom kroppsfett og muskler, selv om fett veier mindre enn muskler. Topptrente personer som har svært mye muskelmasse, kan risikere å havne i kategorien "overvektig" selv om de har en lav fettprosent, og for svært lave eller svært høye mennesker kan også skalaen være misvisende. Men dette gjelder likevel bare et lite mindretall av befolkningen. For de fleste mennesker vil det å beregne BMI gi en nyttig pekepinn på hvor sunn vekt en har.

Hva betyr BMI for min helse?

Overvekt og spesielt fedme er assosiert med høyt blodtrykk og høyere risiko for flere livsstilsykdommer som hjerte- karsykdommer, slag og diabetes.

Ifølge Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse fra 2017 er 5 av 10 nordmenn normalvektige, mens 3 av 10 er overvektige. Kvinner har gjennomsnittlig noe lavere BMI enn menn: 5 av 10 menn er overvektige, mens tallet er 3 av 10 for kvinner. For fedme er kjønnsforskjellene små.

Her på mylog.no får du som registrert medlem full oversikt over din BMI. Bruk vår treningsdagbok, kostholdsdagbok og kroppsmål verktøy for å følge med på din egen utvikling.


Sist oppdatert: 31.08.2018 06:18
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok